Verdere mededelingen

Tim Roos Advocatuur
 • Is de handelsnaam van mr. T. Roos b.v., het eenmanskantoor waarin mr. T. Roos (Tim Roos) de praktijk uitoefent; Tim Roos is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (https://www.advocatenorde.nl/).
 
 • voldoet aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, waaronder de Advocatenwet, de Gedragsregels 2018 en de Verordening op de advocatuur;
 
 • beschikt niet over een stichting derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen;
 
 • heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Allianz Nederland Corporate, (Postbus 761, 3000 AT Rotterdam), die voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde vereisten.
 
 • heeft zorggedragen voor een vervanger in geval van ontstentenis;
 
 • werkt onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden, die te raadplegen zijn op deze website (link naar Algemene Voorwaarden); deze voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid en bepalen onder meer dat op opdrachten of overeenkomsten met Tim Roos Advocatuur Nederlands recht van toepassing is en de rechtbank Rotterdam bij uitsluiting bevoegd is van geschillen kennis te nemen.
 
 • is onderworpen aan haar klachtenregeling, die te raadplegen is op deze website (link naar klachtenregeling). Indien een klacht niet tot een oplossing leidt, is de rechtbank Rotterdam bevoegd.
 
 • heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
  Algemene praktijk.
  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.
 •  

Ga terug naar alle
downloads